โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    (เช้านี้) 25 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผศ.วีระ อินทร์นารี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณาจารย์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง >> อ่านต่อ


นศ. ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“วิศวะร่วมใจ คนสร้างฝาย” ณ วัดม่อนพญาแช่
อาทิตย์ 24 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าและเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 41 คนได้จัดทำ โครงการ“วิศวะร่วมใจ คนสร้างฝาย” ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 8.00-16.00 น ที่ผ่านมา ณ วัดม่อนพญาแช่ จังหวัดลำปาง    กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมนำตนแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
อาทิตย์ 24 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ใน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 โดยมีอาจารย์สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิต เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม    การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559)
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 24 (4/2559) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ในการประชุมมีการพิจารณาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา >> อ่านต่อ


การจัดการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย”
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3Aเส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    การสัมมนาดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความส... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big cleaning day ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษา ทำความสะอาดอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชื่นชมกิจกรรม พร้อมกับรอชมผลงานหลังปฏิบัติการ Big cleaning day ดังกล่าวด้วย    สำหรับการแบ่งกลุ่มโครงการ Big Cleaning Day 2016 ดังกล่าว ไ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559
อังคาร 19 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยนำโยเกิร์ตมะเกี๋ยง หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้ร่วมงาน    ข่าว/ภา... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง ตามประเพณีปีใหม่เมือง
จันทร์ 18 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีรดนำดำหัวขอพรท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านสวนกลางทุ่ง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือตามประเพณีปี... >> อ่านต่อ


อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วเห็ด และข้าวเกรียบฟักทอง ในกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงตาล ปี 2559
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วเห็ด และข้าวเกรียบฟักทอง ในกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงตาล ปี 2559  ณ บ้านแม่ยางอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา