โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และวิดีทัศน์กล่าวให้โอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และโอวาทจากคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วันทำงานในอนาคต อาทิ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JobBKK.com แนะนำ "เทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน" และกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานการเสวนาในหัวข้อ "ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเข้าสู่วันทำงาน"โดยวิทยากรจากศิษย์เก่าแต่ละคณะได้แก่ คุณสุภชญ ศรีกัญชัย คุณเชิงชาย ทิพย์วีรกุล คุณธนิต ชุมแสง คุณอ้อยทิพย์ ศรีวิชัย คุณปพน เทพสาร และการแนะนำประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนบริษัทเอกชน ซึ่งในวันนี้ยังมีบริษัทต่างๆเปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่  click >facebook.com/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา