โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์  วัดพระบาทน้ำพุ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์

เด็กกำพร้า และคนชรา วัดพระบาทน้ำพุ

        วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 26  ประจำปี 2566  โดย  ระหว่างเวลา  05.30 – 13.00  น.  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  รับบิณฑบาตโปรดญาติโยม  ณ  ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก   (ตลาดมหาธรรมราชา  ตลาดเทศบาล 3  ตลาดเทศบาล 1  ตลาดเทศบาล 6 และ ตลาดเทศบาล 4)  กิจกรรมดังกล่าวมี  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์  พร้อมทั้งคอยรับและประคองของบิณฑบาตจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์   เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์  คนชรา  และคนไร้ที่พึ่ง  ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  จำนวนกว่า 2,000 คน

จากนั้น ระหว่างเวลา  14.00 - 16.00  น.  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง  “โรคเอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ”    และการแสดงดนตรีจากวงอีกา (เด็กติดเชื้อโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ)   ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพชรเสฎฐ์  บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ   โดยมีนักศึกษา  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี  มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่   หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมทำบุญถวายพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ    

รวมเป็นเงินจำนวน  202,956.86  บาท

          กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา  นักเรียน  และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก     ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในปัจจุบัน  เกิดความเมตตาและเอื้อเฟื้อกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อและบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่  ณ วัดพระบาทน้ำพุ  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ให้สัมภาษณ์ว่า  "ขณะนี้วัดพระบาทน้ำพุไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และสิ่งที่ดีขึ้นคือผู้ป่วยโรคเอดส์ มีทางรักษามากขึ้นและสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่าเมื่อก่อน   ทำให้ประชากรที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ   มีจำนวนมากขึ้นถึง 2 พันชีวิต แต่ละวันต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อยากได้นอกจากของใช้จำเป็น  เช่น สบู่ ยาสีฟัน กระดาษชำระ  ผ้าอ้อมเด็ก - ผู้ใหญ่ ของใช้ส่วนตัวต่างๆ แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กๆ ซึ่งหากญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปทำบุญบริจาคกันได้ ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี"

 

ภาพ –ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก        

ข่าว - ปภาดา ธาราสิริจันทรา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา