โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" ซึ่งจัดโดย Guilin Tourism University (GTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนและสะท้อนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Learning Chinese: Recitation of Chinese Poems1 , Chinese Martial Arts, Learning Chinese folk song, Chinese handicraft - paper cutting รวมถึงในด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินนอกจากนั้นนักศึกษายังได้เรียนรู้ถึงบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ จากโครงการนี้อีกด้วย

           โครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" จัดขึ้นโดย Guilin Tourism University (GTU) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มทร.ล้านนา คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 คน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมการรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับนานาชาติ สร้างมิตรภาพด้านการศึกษาระหว่าง มทร.ล้านนา และ Guilin Tourism University (GTU) ต่อไป


คลังรูปภาพ : Guilin Tourism University


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา