โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม : กำหนดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม : กำหนดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

ตารางอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันพุธ ที่ 8,15,22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 15.00 - 15.30 น. : การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
เวลา 15.30 - 15.45 น. : การสืบค้นหนังสือและการยืมต่อออนไลน์
เวลา 15.45 - 16.00 น. : การสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัยจาก Thailis
เวลา 16.00 - 16.30 น. : การสืบค้นและดาวน์โหลดฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ มหาวิทยาลัย และกระทรวง อว. บอกรับ

ตารางอบรม เดือนมีนาคม 2566
วันพุธ ที่ 1,8,15 มีนาคม 2566

เวลา 15.00 - 15.30 น. : การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
เวลา 15.30 - 15.45 น. : การสืบค้นหนังสือและการยืมต่อออนไลน์
เวลา 15.45 - 16.00 น. : การสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัยจาก Thailis
เวลา 16.00 - 16.30 น. : การสืบค้นและดาวน์โหลดฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ มหาวิทยาลัย และกระทรวง อว. บอกรับ

ช่องทางการลงทะเบียน : http://bit.ly/3jwc135

วิทยากรโดย : นางสาวสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

หมายเหตุ : หากผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง 10 คน ทางผู้จัดขอยกเลิกสัปดาห์ดังกล่าวไปเป็นของสัปดาห์ถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ ทองซัง E-Mail : supis@rmutl.ac.th

โทร. 053-921444 ต่อ 1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา