โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และนายพิศิษฐ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานบริการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระดับสนามแข่งขัน ในการเตรียมความพร้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

     โดยการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันดังกล่าว มีรายละเอียดดังภาพแนบท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา