โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ  หอประชุมอาคารเพชรวิชา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
          สำหรับโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สถาปนาครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้ง จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 โดยเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน อาทิ โครงการ STEM  EDUCATION  โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้า  โครงการบริการวิชาการวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาตามโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาอีกด้วย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  กองเงินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา