โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัคร SMEs  เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรับสมัคร SMEs เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          โอกาสสำหรับ SMEs ด้านอาหาร พบกับหลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์" โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินกิจกรรมโดยทีมงาน KX Build หากท่านเป็นผู้ประกอบการ หรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง เพื่อเข้าสู่ตลาดที่เหมาะสม ภายใน 7 เดือน ของการเรียนผ่านหลักสูตรนี้สามารถสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ที่ตรงใจคุณ รูปแบบหลักสูตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกัน มีภาคปฏิบัติในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยด้านต่าง ๆ และการสร้างแบรนด์และการตลาดเบื้องต้น
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เรียนรู้ตั้งแต่
- เริ่มต้นแนวคิดผลิตภัณฑ์
- นวัตกรรมการผลิตอาหาร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์
- บรรจุภัณฑ์
- การวางแผนเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://shorturl.asia/kEoL2 เปิดรับสมัครวันที่ 14-30 มิถุนายน 2565 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-470-7998 หรือ 086-120-2428 (คุณเปา) *ผลการพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด*

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา