โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ Experiential Tourism เที่ยวอย่างไรให้ได้ประสบการณ์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ Experiential Tourism เที่ยวอย่างไรให้ได้ประสบการณ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ

ทีมงาน "Lanna sharing มทร.ล้านนา

 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar

ในหัวข้อ  “ Experiential Tourism เที่ยวอย่างไรให้ได้ประสบการณ์”

 

สำหรับท่านที่สนใจอยากจะพัฒนาพื้นที่ หรือมีธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่อยากจะหาไอเดีย

ในการสร้าง ความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยว ให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง

 

โดยวิทยากร ดร. นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

บรรยายในหัวข้อ “โอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยการบูรณาการร่วมกับทุนทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่”

 

 

  วันที่ 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2244508470?pwd=T1Q2c0NndU54cmtYeThOaW5QRlJSZz09

 

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

ลิงค์ลงทะเบียน   https://forms.gle/4s1UHZKZukdz3j63A

 

 

ด่วน!!!!รับจำนวนจำกัด

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา