โลโก้เว็บไซต์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แอดมิน เอากิจกรรมอบรมที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2565

มาประชาสัมพันธ์จ้า

เรียน Online ผ่าน Zoom และกลุ่มปิด Facebook

- หลักสูตรออนไลน์ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด

(หลักสูตรต้นแบบของกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 18.00 น.

เรียน Online ผ่าน Zoom(ไม่สามารถเรียนย้อนหลังได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://fostat.org/events/IB09/

Online Register : https://bit.ly/3GrS573

- หลักสูตรออนไลน์ การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

วิทยากร คุณ วิชุดา เกิดโภคา ที่ปรึกษาความปลอดภัยอาหาร FoSTATวันที่ 22 มีนาคม 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เรียน Online ผ่าน Zoom Application และกลุ่มปิด Facebook(เรียนย้อนหลังได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://fostat.org/events/P65002/

Online Register : https://bit.ly/3fwrcoE

-หลักสูตรออนไลน์ การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ GHPs/HACCP

วิทยากร คุณ วิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

วันที่ 29,30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เรียน Online ผ่าน Zoom Application และกลุ่มปิด Facebook(เรียนย้อนหลังได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://fostat.org/events/P65003/

Online Register : https://goo.gl/xPdEV5

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา

E-mail : training@fostat.org, seminar@fostat.org

โทรศัพท์ 083-902-3362 ,083-908-0797


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา