โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม  ราชมงคลล้านนาเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ราชมงคลล้านนาเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่านร่วมกิจกรรม 

“ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16

ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

    เวลา 08.00 -10.00 น.พร้อมกันบริเวณสนามด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

     เวลา 10.00 -12.00 น . กิจกรรมออนไลน์ ผ่านFacebook Fanpage สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                       (จับรางวัลหางบัตรของบุคลากรและกิจกรรมเล่นเกมส์และสุ่มจับรางวัลของนักศึกษา)   

 

           รายได้จากการจัดกิจกรรมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

 

***หมายเหตุ การแต่งกาย : ผู้บริหาร บุคลากร เสื้อสีม่วง

    : นักศึกษา เสื้อกิจกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา