โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่27 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

โดยนักศึกษาต้องไปยืนยันสิทธิในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย

https://regis.rmutl.ac.th/student/login

เข้าเมนู S006 ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียม

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา