โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...ด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย (ทั้งระบบใช้สายและไร้สาย) วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 17.00 -21.00 น. | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ...ด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย (ทั้งระบบใช้สายและไร้สาย) วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 17.00 -21.00 น.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา