โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศการรักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ธันวาคม 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นที่ต้องการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2563)

โดยสามารถติดต่อยื่นคำร้องต่อ งานทะเบียน กองการศึกษาลำปาง

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา