โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ณ ห้อง 15-505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 13 พฤษจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

ดำเนินงานโดย งานวิชาการ กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา