โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาเข้าสอบ Placement test ผ่านระบบออนไลน์   | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาเข้าสอบ Placement test ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบ  Placement test ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  63 โดยสามารถศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการสอบด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิรดา  คำฟูบุตร  (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา) 081-2711232 รายละเอียดดังแนบ

          ขั้นตอนการสอบออนไลน์
          ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสอบสมิทธิภาพทางภาษา ปีการศึกษา 2563
          แผนการจัดกิจกรรมสอบสมิทธิภาพทางภาษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา