โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา : ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา : ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา