โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์เชิญทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           

               กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรที่มีความต้องการทำประกันอุบัติเหตุโดยทางบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประกันคนละ 150 บาทต่อปี ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท

             ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา  อาคารศึกษาทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1360 ในวันและเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา