โลโก้เว็บไซต์ เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ : แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายชำรุดหลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ : แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายชำรุดหลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤษภาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่

แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายชำรุดหลังจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
   เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น. ของวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
   โดยปกติห้องศูนย์กลางระบบเครือข่ายมีการติดตั้งระบบสำรองกระแสไฟฟ้าจำนวน 2 ระดับ คือ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับ ระบบสำรองกระแสไฟฟ้าจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องศูนย์กลางระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสำรองกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการรองรับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ระบบสำรองกระแสไฟฟ้าในระดับที่ 2 คือ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องศูนย์กลางระบบเครือข่ายและระบบปรับอากาศภายใน 5 นาที 
   แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าไม่สามารถรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้ ห้องศูนย์กลางระบบเครือข่าย ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งมีผลกระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
ขณะนี้ทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และตรวจสอบปัญหาของเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยมา ณ ที่นี้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา