โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อรอบ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยาลัยฯ ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อรอบ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อรอบ 5 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

@@@ สมัครออนไลน์เท่านั้น ที่ https://forms.gle/DKPBqP2MMk767VMw8

จำนวนรับ :

1. รหัส 999 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 7 คน

2. รหัส 401 ป.ตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 14 คน

กำหนดการ :

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

- 2 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

- 4 มิถุนายน 2563 หัวหน้าหลักสูตรพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ และจัดส่งมายังงานวิชาการ

- 8 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา