โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสั่งจองเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญสั่งจองเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ขอเชิญสั่งจองเป็นเจ้าของ เข็มและเหรียญที่ระลึกฉลองครบรอบ ๑๕ ปี มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการแสดงความสำคัญที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมาเป็น เวลา กว่า ๑๕ ปี และเปิดโอกาสให้บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ และเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ของสถาบัน โดยนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนา และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองในช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. สั่งจองด้วยตนองที่สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-921444 ต่อ 1120,2217 หรือกองบริหารทรัพยากร ในทุกเขตพื้นที่

กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย โทร. 053-723979

กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก โทร. 055-515900 - 5

กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก โทร.055 - 298438

กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา น่าน โทร. 054 - 710259

กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง โทร. 054 - 342547 - 8

2. สั่งจองผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/Assetcnx.RMUTL 

3.สั่งจองผ่านไลน์ ( ID Line : silverrain6 )

สามารถสั่งจองเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปีราชมงคลล้านนาได้ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับเข็มและเหรียญประมาณ เดือน เมษายน 2563 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (โรงอาหารกลาง)
  3. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  4. กองบริหารทรัพยากร ทุกพื้นที่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา