โลโก้เว็บไซต์ โครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานอาคารปฏิบัติการกลาง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและคณา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา