โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอิน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา