โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 18มิย65 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 18มิย65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
18 มิถุนายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา