โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-04 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-07-04

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ระบบโครงข่ายสายสัญญาณต่าง ๆ  ความรู้ด้าน Fiber Optic ตลอดจนเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้กับบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา เทคโนโลยีธุรกิจด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา