โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-11 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-10-11

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-606
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 24 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC : Lenovo V55t OS : Windows 11 Education 64 Bit CPU : MD Ryzen 5 5600G @3.90 GHz Ram : 8 Gb. SSD : 500 Gb. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 24 เครื่อง >> อ่านต่อ


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-605
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC : Lenovo V55t OS : Windows 11 Education 64 Bit CPU : MD Ryzen 5 5600G @3.90 GHz Ram : 8 Gb. SSD : 500 Gb. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 40 เครื่อง คอม... >> อ่านต่อ


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-602
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 24 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC : Lenovo V55t OS : Windows 11 Education 64 Bit CPU : MD Ryzen 5 5600G @3.90 GHz Ram : 8 Gb. SSD : 500 Gb. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 24 เครื่อง >> อ่านต่อ


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-506
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 24 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC : Lenovo V55t OS : Windows 11 Education 64 Bit CPU : MD Ryzen 5 5600G @3.90 GHz Ram : 8 Gb. SSD : 500 Gb. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 24 เครื่อง >> อ่านต่อ


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 48 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 48 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC : Lenovo V55t OS : Windows 11 Education 64 Bit CPU : MD Ryzen 5 5600G @3.90 GHz Ram : 8 Gb. SSD : 500 Gb. ....... >> อ่านต่อ


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-503
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC : Lenovo V55t OS : Windows 11 Education 64 Bit CPU : MD Ryzen 5 5600G @3.90 GHz Ram : 8 Gb. SSD : 500 Gb. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 40 เครื่อง คอม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา