โลโก้เว็บไซต์ วัชรินทร์  สิทธิตัน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : วัชรินทร์ สิทธิตัน

ห้องนวัตกรรมการศึกษา 15-603
อังคาร 15 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงได้ >> อ่านต่อ


ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203
อังคาร 15 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงได้ >> อ่านต่อ


ห้องประชุมซอมพอ
อังคาร 15 ตุลาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการ Meetingเป็นหัวใจหลักของบริการห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน ห้องประชุมมีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้การประชุมนั้นราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล บรรลุผลตามหัวข้อการประชุมได้เป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ดังนี้ รองงรับที่นั่ง จำนวน 270 ที่นั่ง ระบบภาพและเครื่องเสียงที่มีมาตรฐาน มีระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ มีระบบไฟโฟโลว ไฟพาร์และไฟบีม สำหรับกิจกรรมบันเทิง มีเครื่องพ่นหวันชนิดลอยต่ำ Dry Ice มีระบบการถ่ายทอดส... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 27

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา