โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สัมมนา โครงการ How to have self-confidence in speaking English
อังคาร 10 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล >> อ่านต่อ


จิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
อังคาร 10 กันยายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา >> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1 https://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


สัปดาห์สอนทบทวน/ สอนชดเชย
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สัปดาห์สอนทบทวน/ สอนชดเชย >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W https://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


โครงการ “ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ”
จันทร์ 26 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 1/2562
อังคาร 13 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 มทร.ล้านนา ลำปาง  ตรวจสอบตารางสอบ คลิก http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562
อังคาร 6 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา >> อ่านต่อ


รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล >> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 162

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา