โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย ลำปาง
พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


สัมมนาเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการนักศึกษา อุตสาหกรรมเกาตรวิจัยครั้งที่ 2
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


วันราชมงคล
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :      15 กันยายน “วันราชมงคล”          เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามให้กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่  ... >> อ่านต่อ


สัมมนาเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ" จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณพีระรักษ์  พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง อดีตประธานชมรมทายาทธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา           บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดคลิก  >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา          มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดพิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วงเช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดคลิก  >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย  >> อ่านต่อ


ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง
อังคาร 15 สิงหาคม 2560

สถานที่ : โรงเรือนได้ดอก สาขาพืชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั้วมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโรงเรือนไม้ดอก สาขาพืชศาสตร์ (ด้านหลังศาลาพระพุทธ) มทร.ล้านนา ลำปาง การแต่งกาย: คณาจารย์ บุคลากร ชุดพื้นเมือง/ชุดไว้ทุกข์ ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 93

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา