โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสารสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กีฬาสารสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562

สถานที่ : สนามฟุตซอล (ลานกีฬากลางแจ้ง)

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาตสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา