โลโก้เว็บไซต์ ค่ายภาษาอังกฤษ RMUTLL English camp 2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ค่ายภาษาอังกฤษ RMUTLL English camp 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

สถานที่ : ณ ห้องบรรยายรวม (Theatre) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา