โลโก้เว็บไซต์ โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : สนามหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ขอเชิญร่วมเดินเทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
        รายละเอียดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา