โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลร่วมใจปลูกข้าววันแม่ เก็ยเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลร่วมใจปลูกข้าววันแม่ เก็ยเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม 61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : แปลงนาสาธิต

ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา