โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทอดถวาย ณ วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันเสาร์  ที่ 3  พฤศจิกายน 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา