โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายในมุฑิตา61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายในมุฑิตา61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561

สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรม / อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา