โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีแม่วังเกมส์ 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กีฬาสีแม่วังเกมส์ 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2561 - 15 กันยายน 2561

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา