โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน BRIC Program | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน BRIC Program

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กันยายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน BRIC Program

ผู้รับผิดชอบ : คฯะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา