โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 มิถุนายน 2559 - 26 มิถุนายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา