โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา