โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา