โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 722 คน

(4) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

วันเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา