โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2560 (ช่วงบ่าย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2560 (ช่วงบ่าย)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2560 (ช่วงบ่าย)
ตรวจสอบผลการเรียน https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา