โลโก้เว็บไซต์ ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา