โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 เมษายน 2561 - 6 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560
http://regis2015.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา