โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองราชมงคลล้านนา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองราชมงคลล้านนา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 เมษายน 2561 - 19 เมษายน 2561

สถานที่ : ลานอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา