โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน Wออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา