โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Valentine's Day 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรม Valentine's Day 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่การสื่อสารสากลและกลุ่มวิชาภาษาตะวันตกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา