โลโก้เว็บไซต์ วันวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ลานวัฒนธรรม อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนะรรม กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา