โลโก้เว็บไซต์ งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา