โลโก้เว็บไซต์ งานวันปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวันปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

งานวันปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 

กำหนดการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา