โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มกราคม 2561 - 10 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

         ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับโค้ชกิจกรรมหรือชั่วโมงจิตอาสา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 126ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา